ترجمه مقاله تاثیر گرایش بازار داخلی بر روی برآیند های خارجی: نقشه واسطه ای نگرش های کارکنان

13 شهریور 1397 | 17:41

ترجمه مقاله تاثیر گرایش بازار داخلی بر روی برآیند های خارجی: نقشه واسطه ای نگرش های کارکنان
عنوان فارسی مقاله: تاثیر گرایش بازار داخلی بر روی برآیند های خارجی: نقشه واسطه ای نگرش های کارکنان
عنوان انگلیسی مقاله: The influence of internal market orientation on external outcomes: The mediating role of employees’ attitudes
مجله/کنفرانس: Journal of Service Theory and Practice
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی ،بازاریابی
کلمات کلیدی فارسی: بازاریابی داخلی، کیفیت خدمات، رضایت بیمار، نگرش کارکنان، گرایش به بازاریابی داخلی
کلمات کلیدی انگلیسی: Internal marketing, Service quality, Patient satisfaction, Employees’ attitudes, Internal market orientation
نوع نگارش مقاله: پژوهشی - research
نمایه: scopus - master journals - JCR
DOI: doi.org/10.1108/JSTP-11-2013-0259
ناشر: امرالد - Emerald
نوع ارائه مقاله: ژورنالی
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2015
ایمپکت فاکتور: 1.395(2017)
شاخص H_index: 65
SJR: 0.699
شناسه ISSN: 2055-6225
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
فرمت ترجمه فارسی: Word
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 40
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 40
کد محصول: EM9308
فهرست انگلیسی مطالب
Abstract

Introduction

Literature review and model development
-Internal marketing and IMO
-The influence of IMO on workers’ attitudes
-The relationship between workers’ attitudes and customer outcomes

Methodology
-Scope of the study
-Data collection and sample
-Measures

Results
-Scale validation
-Structural relationships of the model

Discussion and implications
-Theoretical implications
-Managerial implications
-Limitations and future research

References
ترجمه فارسی فهرست مطالب
چکیده

مقدمه

بررسی ادبیات و توسعه مدل
-بازاریابی داخلی و IMO
-تاثیر IMO بر روی نگرش های کارکنان
-رابطه بین نگرش کارکنان و برایند های مشتری

روش شناسی
-محدوده مطالعه
-جمع آوری داده ها و نمونه
-شاخص ها

نتایج
-اعتبار سنجی مقیاس
-روابط ساختاری مدل

بحث و اهمیت
-اهمیت نظری
-پیامد ها و اهمیت مدیریتی
-محدودیت ها و تحقیقات آینده

رفرنس ها
نمونه متن انگلیسی مقاله
Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to analyse the possible influence of internal marketing (represented by internal market orientation (IMO)) on external customer outcomes (perceived service quality and customer satisfaction) through the mediating role of employees’ attitudes (job satisfaction, trust and commitment) that comprise relationship quality. Design/methodology/approach – The authors employ a dyadic methodology, with 244 dyads (employee-the average of his/her three patients) at the outpatient services of five Spanish hospitals. The authors use structural equation modelling (EQS6.1) to test the relationships of the model. Findings – The results corroborate the hypotheses proposed in the model, with the exception of the influence of IMO on commitment. Significant differences in some relationships, depending on the experience of the employee, are also corroborated. Research limitations/implications – The paper analyses one service activity in the same region. Only perceptual data are used to measure the variables of the model. Practical implications – Service companies should consider IMO because it contributes to creating an excellent customer experience. Furthermore, managers should bear in mind their employees’ needs when taking decisions. Originality/value – This paper contributes to the literature by demonstrating, for the first time, the mediating role of relationship quality in the influence of IMO on external outcomes. It is also the first paper in internal marketing to analyse the differences in the consequences of IMO according to employee tenure.
نمونه متن فارسی مقاله
چکیده

هدف- هدف این مقاله، تجزیه تحلیل تاثیر احتمالی بازاریابی داخلی( که با گرایش به بازاریابی داخلی(IMO)) نشان داده می شود) بر روی برایند های مشتری خارجی( کیفیت خدمات ادراک شده و رضایت مشتری) از طریق نقش واسطه ای نگرش های کارکنان( رضایت شغلی، اعتماد و تعهد) که شامل کیفیت ارتباط با مشتری است می باشد.
طرح/ روش/ رویکرد: نویسندگان از یک روش زوجی با 244 زوج (کارمند- میانگین سه بیمار او) در خدمات سرپایی پنج بیمارستان اسپانیا استفاده کردند. نویسندگان از مدل سازی معادله ساختاری (EQS6.1) برای آزمون روابط مدل استفاده می کنند.
یافته ها: نتایج موید فرضیات پیشنهادی در مدل به جز تاثیر IMO (گرایش به بازار یابی داخلی) بر روی تعهد است. تفاوت های معنی دار در برخی روابط، بسته به تجربه کارکنان نیز تایید شد.
محدودیت ها/پیامد های تحقیق: این مقاله به تجزیه تحلیل یک فعالیت خدماتی در یک منطقه می پردازد. تنها داده های ادراکی برای اندازه گیری متغیر های مدل استفاده می شود.
پیامد های کاربردی: شرکت های خدماتی بایستی گرایش به بازاریابی داخلی را در نظر بگیرند زیرا به ایجاد یک تجربه مشتری عالی کمک می کند. به علاوه مدیران بایستی در زمان تصمیم گیری، نیاز های کارکنان خود را در نظر بگیرند.
اصلیت/ارزش: این مقاله برای اولین بار با اثبات نقش واسطه ای کیفیت ارتباط با مشتری در تاثیر گذاری گرایش به بازاریابی داخلی بر روی برایند های خارجی به غنای منابع کمک می کند. هم چنین این نخستین مقاله در زمینه بازاریابی داخلی برای تجزیه تحلیل تفاوت ها در اثرات IMO بر طبق تصدی کارکنان می باشد.
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

جستجوی پیشرفته مشاهده خریدهای قبلی