اعتبار ژورنالها

14 شهریور 1397 | 16:52

اعتبار ژورنالها

امروزه برای جداسازی ژورنال ها از نظر اعتبار سیستم های امتیاز دهی طرح شده اند که ما در این بحث به آنها خواهیم پرداخت

 

ایمپکت فاکتور(IF):

شاخص ایمپکت فکتور (Impact Factor) برای تمام مجلاتی که در لیست مجلات تامسون رویترز هستند محاسبه می‌شود. این شاخص بیانگر میانگین تعداد استنادها (مرجع خوردن یا citations) مقالات آن ژورنال درسایر ژورنال ها و مراجع علمی است (روش محاسبه آن در ادامه  خواهد آمد). ولذا این ضریب در واقع بیانگر اعتبار آن ژورنال در زمینه پژوهشی خود در میان سایر ژورنال ها می باشد.

شاخصImpact Factor فقط و فقط برای ژورنال‌های ISI محاسبه می‌شوند. این شاخص تعداد ارجاعات به مجله در دو سال گذشته و سال جاری را به‌طور متوسط در نظر می‌گیرد

 

امتیاز دهی SJR:

این شاخص که سنجه‌ای برای تعیین تأثیر، نفوذ، اعتبار و شهرت یک نشریه می‌باشد، نشان می‌دهد که در سال منتخب، به‌طور متوسط چه تعداد استناد وزن دار به مدارک منتشر شدة سه سال گذشته در نشریه مورد نظر صورت گرفته‌است.

 

رده بندی  H-index:

اچ ایندکس نشان دهنده آن تعداد از مقالات نشریه است (h) که حداقل تعداد h استناد را دریافت داشته‌اند. این شاخص هم بازده علمی نشریه و هم تأثیر علمی آن را مشخص کرده و برای دانشمندان، کشورها و غیره نیز قابل اعمال است.

 

ضریب Q:

ضریب Q یا به طور کامل Quartile همانطور که از نامش هم بر می آید شاخصی است جهت تقسیم بندی جامعه آماری به چهار بخش (چارک) (Q1 ، Q2 ، Q3 ، Q4).

با توجه به این نکته که در محاسبه ضریب تاثیر ، رتبه و جایگاه ژورنال در گروه تخصصی اش بطور مستقیم بیان نمیشود. شاخص Quartile بدین منظور کاربرد پیدا خواهد کرد و معرف جایگاه ژورنال در حیطه تخصصی اش (Category/scope) میباشد.

بدین شیوه میتوان ذهنیت دقیق تری نسب به جایگاه ضریب تاثیر یک ژورنال پیدا کرد. هر دو نمایه JCR و Scopus منطبق با ضرائب اختصاص داده شده برای ژورنال ها ، دارای تقسیم بندی Quartile متعلق به خود هستند.

 

⚠️پایگاه داده اسکوپوس ضریبی به نام SJR را ارائه می‌دهد و همچنین معمولاً امتیازی بین Q1 تا Q4 را به مجلات خود ارایه می‌کنند. این ضرایب تاثیر  با ضریب تاثیر JCR یا همان IF  (ایمپکت فاکتور) متفاوت است زیرا این ضریب برای مجلات ISI ارایه می‌شود اما ضریب تاثیر Q1 تا Q4 برای مجلات اسکوپوس ارایه می‌شود. ضریب تاثیر Q1 تا Q4 اسکوپوس نیز همانند ضریب تاثیر JCR دارای ارزش و اعتبار علمی می‌باشد.

  • اشتراک گذاری در