ترجمه مقاله مدیریت نمونه کارهای شرکت در بخش عمومی

ترجمه مقاله مدیریت نمونه کارهای شرکت در بخش عمومی

13 شهریور 1397 | 17:57

 • ناشر: امرالد - Emerald
 • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله چرا بازاریابی گسترده، بازاریابی را غنی ساخته است

ترجمه مقاله چرا بازاریابی گسترده، بازاریابی را غنی ساخته است

13 شهریور 1397 | 18:19

 • ناشر: اسپرینگر - Springer
 • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله تاثیر تعارض شرکت های مادر و تابعه بر پیاده سازی ERP

ترجمه مقاله تاثیر تعارض شرکت های مادر و تابعه بر پیاده سازی ERP

21 شهریور 1397 | 14:34

 • ناشر: امرالد - Emerald
 • سال انتشار مقاله: 2016
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله فرهنگ اطلاعات و اثرات آن در خلق دانش

ترجمه مقاله فرهنگ اطلاعات و اثرات آن در خلق دانش

17 شهریور 1397 | 13:04

 • ناشر: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار مقاله: 2015
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله امكانات و فرآيندهای مديريت موثر دانش

ترجمه مقاله امكانات و فرآيندهای مديريت موثر دانش

11 شهریور 1397 | 17:25

 • ناشر: امرالد - Emerald
 • سال انتشار مقاله: 2014
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله نقش مدیریت دانش مشتری (CKM) در بهبود رابطه سازمان - مشتری

ترجمه مقاله نقش مدیریت دانش مشتری (CKM) در بهبود رابطه سازمان - مشتری

17 شهریور 1397 | 14:30

 • ناشر: International Digital Organization for Scientific Information
 • سال انتشار مقاله: 2013
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله تاریخچه مدیریت: یک دیدگاه جهانی

ترجمه مقاله تاریخچه مدیریت: یک دیدگاه جهانی

14 شهریور 1397 | 18:47

 • ناشر: امرالد - Emerald
 • سال انتشار مقاله: 1995
مشاهده متن کامل نوشته
جستجوی پیشرفته