ترجمه مقاله بررسی تقابل بین سطوح ناهموار با روش فیشر - شانن

ترجمه مقاله بررسی تقابل بین سطوح ناهموار با روش فیشر - شانن

28 مرداد 1397 | 14:02

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله گروه بندی مجدد زیرگونه های Clavibacter michiganesis بر پایه آنالیزهای توالی کل ژنوم

ترجمه مقاله گروه بندی مجدد زیرگونه های Clavibacter michiganesis بر پایه آنا...

29 مرداد 1397 | 11:55

  • ناشر: Society for General Microbiology
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله مدیریت نمونه کارهای شرکت در بخش عمومی

ترجمه مقاله مدیریت نمونه کارهای شرکت در بخش عمومی

13 شهریور 1397 | 17:57

  • ناشر: امرالد - Emerald
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله چرا بازاریابی گسترده، بازاریابی را غنی ساخته است

ترجمه مقاله چرا بازاریابی گسترده، بازاریابی را غنی ساخته است

13 شهریور 1397 | 18:19

  • ناشر: اسپرینگر - Springer
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
جستجوی پیشرفته