ترجمه مقاله کارسینوم تیمیک در ضمن تشکیل غضروف در سگ

ترجمه مقاله کارسینوم تیمیک در ضمن تشکیل غضروف در سگ

17 شهریور 1397 | 13:25

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2016
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله تاثیر تعارض شرکت های مادر و تابعه بر پیاده سازی ERP

ترجمه مقاله تاثیر تعارض شرکت های مادر و تابعه بر پیاده سازی ERP

21 شهریور 1397 | 14:34

  • ناشر: امرالد - Emerald
  • سال انتشار مقاله: 2016
مشاهده متن کامل نوشته
ترجمه مقاله پنجاهمین سالگرد قانون آزادی اطلاعات (FOIA)

ترجمه مقاله پنجاهمین سالگرد قانون آزادی اطلاعات (FOIA)

21 شهریور 1397 | 16:46

  • ناشر: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
  • سال انتشار مقاله: 2016
مشاهده متن کامل نوشته
جستجوی پیشرفته