مقاله انگلیسی مدل های فرایند در طراحی و توسعه

مقاله انگلیسی مدل های فرایند در طراحی و توسعه

05 شهریور 1397 | 17:47

  • ناشر: Springer
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی کاهش انتشار در حمل و نقل و مدیریت موجودی

مقاله انگلیسی کاهش انتشار در حمل و نقل و مدیریت موجودی

06 شهریور 1397 | 19:48

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
جستجوی پیشرفته