مقاله انگلیسی مدل های فرایند در طراحی و توسعه

مقاله انگلیسی مدل های فرایند در طراحی و توسعه

05 شهریور 1397 | 17:47

  • ناشر: Springer
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی کاهش انتشار در حمل و نقل و مدیریت موجودی

مقاله انگلیسی کاهش انتشار در حمل و نقل و مدیریت موجودی

06 شهریور 1397 | 19:48

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی خواص حسگر گاز دو بعدی penta-BP5: یک مطالعه اولیه اصل

مقاله انگلیسی خواص حسگر گاز دو بعدی penta-BP5: یک مطالعه اولیه اصل

06 شهریور 1397 | 20:26

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی طراحی سیستم های پردازش مبادلات مبتنی بر Blockchain

مقاله انگلیسی طراحی سیستم های پردازش مبادلات مبتنی بر Blockchain

12 شهریور 1397 | 12:41

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی پلت فرم دیجیتالی: برنامه تحقیقاتی

مقاله انگلیسی پلت فرم دیجیتالی: برنامه تحقیقاتی

20 شهریور 1397 | 11:19

  • ناشر: Springer
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
جستجوی پیشرفته