مقاله انگلیسی بازرسی های PCAOB: تجزیه و تحلیل کمیت های حسابرسی

مقاله انگلیسی بازرسی های PCAOB: تجزیه و تحلیل کمیت های حسابرسی

12 شهریور 1397 | 12:20

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی طراحی سیستم های پردازش مبادلات مبتنی بر Blockchain

مقاله انگلیسی طراحی سیستم های پردازش مبادلات مبتنی بر Blockchain

12 شهریور 1397 | 12:41

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی تأثیر محیط خدمت و روحیه عالی بر مشارکت کارکنان

مقاله انگلیسی تأثیر محیط خدمت و روحیه عالی بر مشارکت کارکنان

12 شهریور 1397 | 13:04

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی انگیزه های EWOM مثبت و منفی و رفتار eWOM مشتریان هتل

مقاله انگلیسی انگیزه های EWOM مثبت و منفی و رفتار eWOM مشتریان هتل

12 شهریور 1397 | 13:16

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
جستجوی پیشرفته