مقاله انگلیسی تحقیق مبتنی بر مصاحبه در حسابداری سال های 2000-2014

مقاله انگلیسی تحقیق مبتنی بر مصاحبه در حسابداری سال های 2000-2014

24 شهریور 1397 | 09:43

  • ناشر: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
جستجوی پیشرفته