مقاله انگلیسی کاهش انتشار در حمل و نقل و مدیریت موجودی

مقاله انگلیسی کاهش انتشار در حمل و نقل و مدیریت موجودی

06 شهریور 1397 | 19:48

 • ناشر: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی خواص حسگر گاز دو بعدی penta-BP5: یک مطالعه اولیه اصل

مقاله انگلیسی خواص حسگر گاز دو بعدی penta-BP5: یک مطالعه اولیه اصل

06 شهریور 1397 | 20:26

 • ناشر: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی اثر نظرات ماه ژانویه در بازار سهام ایالات متحده

مقاله انگلیسی اثر نظرات ماه ژانویه در بازار سهام ایالات متحده

12 شهریور 1397 | 11:38

 • ناشر: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی بازرسی های PCAOB: تجزیه و تحلیل کمیت های حسابرسی

مقاله انگلیسی بازرسی های PCAOB: تجزیه و تحلیل کمیت های حسابرسی

12 شهریور 1397 | 12:20

 • ناشر: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی طراحی سیستم های پردازش مبادلات مبتنی بر Blockchain

مقاله انگلیسی طراحی سیستم های پردازش مبادلات مبتنی بر Blockchain

12 شهریور 1397 | 12:41

 • ناشر: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله انگلیسی تأثیر محیط خدمت و روحیه عالی بر مشارکت کارکنان

مقاله انگلیسی تأثیر محیط خدمت و روحیه عالی بر مشارکت کارکنان

12 شهریور 1397 | 13:04

 • ناشر: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار مقاله: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
جستجوی پیشرفته